GIANT STICKER

LIGHTBOX

POSTER FRAME

PRINT

BILLBOARD

LOUD SPEAKER

COLUMN LIGHTBOX

DIGITAL

ĐỐI TÁC

Về chúng tôi

Công ty Quảng cáo Tương Tác thành lập vào tháng 7 năm 2010 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với sự lớn mạnh của ngành truyền thông, đặc biệt là ngành Quảng cáo ngoài trời, đến nay, Tương Tác đã là một trong những đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp các giải pháp truyền thông ngoài trời (out of home & out door), đặc biệt là hệ thống Giansticker- dán phủ thang máy và poster frame tại các trường học, văn phòng trên cả nước.

Mỗi khách hàng, mỗi cộng sự là một sợi dây liên kết; và mỗi sản phẩm được truyền thông là một lời cam kết giá trị.Interaction