LOA PHÁT THANH

  • loa phat thanh intervoice 1
  • loa phat thanh intervoice
  • Print

Tổng quan về dự án

Print
loa phat thanh intervoice
fb_intervoice
loa phat thanh intervoice 1

InterVoice tự hào là một trong những công ty đầu tiên cung cấp dịch vụ quảng cáo qua loa phát thanh chuyên nghiệp và hiệu quả nhất. Với hệ thống loa phát thanh trải dài cả nước, khắp các miền xa, chúng tôi tự tin thông tin sản phẩm, dịch vụ của bạn đến với hơn 58 triệu người dân.

  • Quảng cáo trên hệ thống loa phát thanh nông thôn Việt Nam. Mang thương hiệu vào thành công của bạn về những nơi ít có phương tiện truyền thông và internet.
  • Vươn tới những nơi xa hơn, cung cấp thông tin nhanh hơn hiệu quả tốt hơn đối với bà con nông dân.

Xem thông tin chi tiết tại: www.intervoice.vn

Chi tiết